Onze aanpak

We helpen je om je Engelse taalvaardigheid te verhogen, zodat je in zakelijke situaties duidelijk en doeltreffend mondeling en schriftelijk kan communiceren.

 

Deze training bieden we aan op verschillende taalniveaus. Minimumniveau is A2 volgens de Europese taalniveaus. Voorafgaand aan de training heb je een (telefonisch) intakegesprek om een inschatting te maken van je ingangsniveau. Op basis van de resultaten van het intakegesprek word je in de juiste groep ingedeeld. 

 

Resultaat

Professionaliseren van je Engelse spreek- en schrijfvaardigheid gericht op zakelijke, beroepsmatige contacten.

 

Programmaonderdelen

A2-niveau

 • Uitwisselen van informatie over vertrouwde onderwerpen
 • Onderhouden van zakelijke en sociale contacten (small talk) op basisniveau
 • Voeren van eenvoudige telefoongesprekken
 • Jezelf presenteren
 • Schrijven van korte e-mails
 • Uitbreiding van de woordenschat, veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
 • Basisgrammatica
 • Uitspraak en intonatie
 • Door de deelnemers ingebrachte onderwerpen

Programmaonderdelen

B1-niveau

 • Formele en informele gespreksvoering
 • Voeren van zakelijke gesprekken (verkoop, omzet, trends, omgaan met getallen etc.)
 • Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten
 • Communiceren over klachten en geven van complimenten
 • Voeren van routinematige telefoongesprekken
 • Praten over jezelf, bedrijf en product
 • Schrijven van e-mails
 • Uitbreiding van de woordenschat, veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
 • Ondersteunende grammatica
 • Uitspraak en intonatie
 • Door de deelnemers ingebrachte onderwerpen

Aan het eind van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname.

Lees hier het verhaal van een trainer (in het Engels).

Deze training kunnen wij ook incompany verzorgen
Incompany taaltrainingen
Deze training kun je ook individueel volgen
Individuele taaltrainingen